TT-Utrikes

Sverige vann mot EU-kommissionen

TT-Utrikes Artikeln publicerades

EU-domstolen ger Sverige rätt i en tvist där EU-kommissionen krävt in över 80 miljoner svenska kronor för vad man anser vara felaktigt utbetalade jordbruksstöd. Tvisten går tillbaka till en EU-inspektion 2013 då kommissionen ansåg att det fanns brister i hur Sverige gjorde stickprovskontroller av stöden.(TT)

EU-domstolen ger Sverige rätt i en tvist där EU-kommissionen krävt in över 80 miljoner svenska kronor för vad man anser vara felaktigt utbetalade jordbruksstöd.

Tvisten går tillbaka till en EU-inspektion 2013 då kommissionen ansåg att det fanns brister i hur Sverige gjorde stickprovskontroller av stöden. Sverige har dock ansett att kommissionens framräknade straffbelopp är alldeles för högt och får nu rätt av EU-domstolen som i ett utslag på tisdagen ogiltigförklarar kommissionens krav.

EU-kommissionen ska dessutom betala de svenska rättegångskostnaderna.