Gränspolisen tar till nya hårdare metoder i jakten på papperslösa flyktingar. Nu begär de ut sekretessbelagda uppgifter från socialtjänsten för att hitta familjer som ska utvisas. ”Vi har fått tydligare uppdrag angående vad vi ska göra och prestera. Det kan bli så att vi även börjar använda andra metoder, men det är ingenting jag berättar i förväg”, säger Leif Fransson, operativ chef frö gränspolisen i region Syd.
Foto:

Missa inte

Dödsannonser