Bostad

Karlskrona kommun följer inte lagen Debatt

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska en kommun svara för planering av att alla kommunens invånare har tillgång till bostäder. Det finns många i Karlskrona, som upplever att kommunen inte fullgör sin uppgift enligt lagen
Foto: