Ledare

Ledare
Om samhället vill förbjuda skogsägare att bruka sin mark måste samhället också vara berett att betala ersättning till de skogsägare som drabbas.
Foto:

Senaste nytt i Blekinge