Ledare

I början av sommaren skrev BLT om hur indiska ingenjörsstudenter omedelbart får jobb på svensk arbetsmarknad. Chahna Polepalle (främst) började sin anställning på Ericsson första juli. ­Vandana Narri har fått jobb vid Scania i Stockholm.
Foto:
Lördagsläsning