Karlshamn

  • ”Medborgarna ska känna att vi är till för dem. Vårt uppdrag är politiken, i förlängningen blir det medborgarna - som ska få bästa möjliga service av oss och lita på att vi följer lagar och regler”, säger Karlshamns nye kanslichef Erik Bergman.
    Foto:

  • Verksamhetschef Jeppe Antonsson, Vägga Rökeri, förklarar hur det går till när maskinen gör två filéer av en hel lax. Mats Dahlbom, Tim Svanberg och Staffan Olsson, Centerpartiet, lyssnar intresserat på redogörelsen. Maskinen kostade sex miljoner kronor att köpa in.
    Foto:

  • Här är samtliga tolv 60-års jubilarer samlade på Östra piren i Karlshamn. Jubilarernar: Inger Alfredsson/Flondell (framme till vänster), Ulla Andersson/Nilsson, Doris Örnsved/Svensson, Siv Wranghult/Bodekull, Jarl Eltenius/Ohlsson, Eva Åberg/Granfors (bak till vänster), Eva Strömberg-Krantz/Strömberg, Leif Erlandsson, Margareta Bjerede/Jönsson, Margareta Strömberg/Wigstrand, Karl-Åke Frantzen och Birgitta Lindström/Hallryd.
    Foto:

Missa inte