TT-Utrikes

Säldöd i Bajkalsjön förbryllar

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Myndigheter i ryska Sibirien undersöker en mystisk tilldragelse i Bajkalsjön, där 141 döda sälar har spolats upp på land. Sjön, som är världens djupaste insjö, innehåller 20 procent av världens sötvattenreserver. Kadavren har flutit i land sedan förra helgen, enligt regionregeringen i Irkutsk(TT)

Myndigheter i ryska Sibirien undersöker en mystisk tilldragelse i Bajkalsjön, där 141 döda sälar har spolats upp på land. Sjön, som är världens djupaste insjö, innehåller 20 procent av världens sötvattenreserver. Kadavren har flutit i land sedan förra helgen, enligt regionregeringen i Irkutsk

Ett sjukdomsutbrott är uteslutet, enligt myndigheterna. Prover som tagits på sälarna har hittills inte kunnat slå fast orsaken till den kusliga massdöden.

Bajkalsjön är hem åt 1 500 arter av växter och djur som inte finns någon annanstans i världen. Sammanlagt bor där omkring 130 000 bajkalsälar, en sorts öronlös säl som enbart lever i sötvatten.