TT-Inrikes

Uppfinning kan minska bristningar

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Cirka 3 000 svenska kvinnor drabbas årligen av svåra bristningar vid förlossningar med smärtor och ofta inkontinensbesvär och försämrat sexliv som följd. På kvinnokliniken i Helsingborg har ett nytt och enkelt hjälpmedel utvecklats som kraftigt kan minska den siffran.(TT)

Antalet nyblivna mammor som råkar ut för så kallade perinealbristningar - bristningar i mellangården mellan slidan och anus - har ökat under senare decennier. Det kan bero på att man numera sällan använder benstöd under förlossningarna, att det har blivit vanligare att vidga slidöppningen med klipp och att alltfler kvinnor som ska föda får värkförstärkande dropp.

En vanlig metod för att försöka förhindra bristningar är att barnmorskan i utdrivningsskedet stödjer mellangården (perineum) med så kallat finskt handgrepp. Men det nya hjälpmedlet, en enkel skena av plast som förs in i slidan då barnets huvud skymtar fram, har visat sig fungera bättre.

Under de senaste tre-fyra åren har över 600 kvinnor på förlossningsavdelningarna i Helsingborg, Lund och Malmö fått testa produkten.

Även klippskador

– Överlag ökade andelen kvinnor som förlöstes utan bristningar med en tredjedel. Jämfört med förlossningar som utförs med finskt grepp så minskade antalet klipp från 23 till fem procent, berättar Knut Haadem, överläkare på kvinnokliniken i Helsingborg som tillsammans med kolleger utvecklat det nya perinealskyddet.

– Även klipp kan ge skador som kraftigt försämrar mammans livskvalitet, vanligen i form av livmodersframfall och tyngdkänsla i underlivet, säger han.

När P4 Kristianstad i veckan berättade om de lovande resultaten med det nya hjälpmedlet, hörde flera kvinnor av sig till radiostationen och vittnade - de flesta anonymt - om framfall, blödningar, läckage av avföring och urin och psykiska besvär efter förlossningar som medfört bristningar.

Förhandlingar pågår

Nu hoppas teamet i Helsingborg att uppfinningen ska nå en bredare marknad. Förhandlingar pågår med ett medicintekniskt företag.

Andelen förlossningar i Skåne som leder till allvarliga bristningar uppgår till uppemot tre procent. Målet på sikt är att få ned den siffran till under en procent.

– Vi tror att produkten har ytterligare utvecklingspotential och kan fungera ännu bättre än vad de första testerna visat, säger Knut Haadem.