TT-Inrikes

Kostnader för inhyrd personal ökar

TT-Inrikes Artikeln publicerades

4,6 miljarder kronor. Så mycket pengar lade Sveriges regioner och landsting på inhyrd personal i fjol. Det är 650 miljoner mer än året innan.(TT)

– Vi börjar nu med en satsning för att minska hyrpersonalen och öka antal ordinarie anställda, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I nästan alla landsting och regioner ökade kostnaderna, fem av dem gick dock emot trenden. I Värmland gick kostnaderna ner mest, med 17 procent. Kostnaderna ökade mest i Halland, hela 83 procent. För hela riket ökade kostnaderna med 16 procent.

Med mer ordinarie personal på arbetsplatserna hoppas SKL kunna uppnå bättre säkerhet och kontinuitet. För många är det en trygghet att möta samma personal varje gång de söker vård, anser SKL.

SKL påpekar också att vården ska vara kostnadseffektiv, och att det med mer inhyrd personal blir dyrare.

– Det blir ett mer gemensamt arbete nu, alla kommuner och landsting uppmanas att anta den nya strategin för att bli oberoende av hyrpersonal, säger Hans Karlsson.

Den nya strategin innebär inte nödvändigtvis att helt sluta använda hyrd personal. Dock ska alla kommuner bli oberoende av den hyrda arbetskraften.