TT-Inrikes

Hotande pappa fick dotterns säkerhetsplan

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Botkyrka kommun glömde bort att sekretessbelägga en säkerhetsplan för ett barn, och skickade denna till pappan som barnet behövde skyddas ifrån. JO riktar nu allvarlig kritik mot socialnämnden i kommunen.(TT)

Botkyrka kommun glömde bort att sekretessbelägga en säkerhetsplan för ett barn, och skickade denna till pappan som barnet behövde skyddas ifrån. JO riktar nu allvarlig kritik mot socialnämnden i kommunen.

Det var i samband med att pappan, som tidigare hotat familjen, skulle släppas ur häktet som socialtjänsten i Botkyrka gjorde en utredning efter en orosanmälan kring flickan. I utredningen ingick att upprätta en säkerhetsplan, med uppgifter om bland annat var hon skulle bo. Men av misstag sekretessbelades inte utredningen och pappan fick i egenskap av vårdnadshavare ta del av den.

När socialtjänsten fick kännedom om vad som inträffat upprättades dock en ny säkerhetsplan och flickan led ingen skada, skriver socialnämnden i Botkyrka i sitt svar till JO.

Enligt JO var det av synnerlig vikt att uppgifterna inte röjdes för pappan. Man ser dock positivt på att socialtjänsten nu infört som rutin att en säkerhetsplan aldrig ska stå med i själva utredningen.