TT-Inrikes

Herpes orsakade åldöd i Hjälmaren

TT-Inrikes Artikeln publicerades

De ålar som hittades döda i Hjälmaren i augusti i år dog av infektioner orsakade av ålherpesvirus, visar obduktionerna. - Vi misstänker att viruset spridits genom ålyngel som planteras ut för att försöka bevara ålstammen, säger Charlotte Axén, tillförordnad chef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).(TT)

De ålar som hittades döda i Hjälmaren i augusti i år dog av infektioner orsakade av ålherpesvirus, visar obduktionerna.

– Vi misstänker att viruset spridits genom ålyngel som planteras ut för att försöka bevara ålstammen, säger Charlotte Axén, tillförordnad chef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ålarna kan smittas som yngel och herpesviruset ligger sedan latent. Den varma sommaren med höga vattentemperaturer och därmed låg syrehalt i vattnet kan ha orsakat stress hos ålarna. Ålherpes angriper bland annat gälarna och ålarna får problem med syresättning och dör av syrebrist.

– Smittan kan vara ett hot mot hela ålpopulationen. Vi vet inte hur spridd den är och vi vill nu fortsätta med hälsokontroller av ålen, säger Charlotte Axén.