TT-Inrikes

Grilla i trädgården okej - typ

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Snustorrt överallt, och kommuner och länsstyrelser utfärdar eldningsförbud. Men vad innebär det egentligen? Lite olika på olika håll, är det inte helt glasklara svaret.(TT)

Det finns egentligen inte någon enhetlig definition på vad ett eldningsförbud innebär, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är upp till varje län eller kommun att utfärda sina egna regler, och det görs också.

– Det är det som är problemet. Det finns visserligen information på sajten dinsakerhet.se, som MSB står bakom, men den är generell och vi får frågor om det här hela tiden, till exempel vad som gäller för trangiakök, säger Lars Persson, brandingenjör vid länsstyrelsen i Skåne län.

Eija Suhonen, säkerhetskonsulent i Västra Götaland, håller med. Det är rörigt. Hon konstaterar att det också är oklart vad påföljden är vid brott mot ett eldningsförbud. Det finns regler om böter vid överträdelser, men de verkar inte tillämpas.

– Inte heller inom rättskedjan är det särskilt klart vad som händer, de flesta får nog bara en tillsägelse om att släcka, säger hon.

Sunt förnuft

För den som sitter på en flat häll ute i havet kan ett förbud att elda dessutom verka en smula överdrivet, medger Hans Henkelman, tjänsteman i beredskap vid länsstyrelsen i Stockholms län.

– Om inget kan brinna så får man så klart använda sunt förnuft, men då måste man också tänka på vinden, säger han.

På de allra flesta håll i landet råder nu eldningsförbud, som i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Även i hela Norrbottens län, vilket aldrig hänt tidigare berättar Henrik Larsson, tjänsteman i beredskap i Norrbottens län.

– Det är förbjudet med alla former av öppen eld i skog och mark, även på villatomter. Grillning med grillkol och briketter på egen tomt är okej, om man använder dem på grill eller i en särskild iordningställd grillplats, men inte engångsgrillar, de är inte säkra, säger Henrik Larsson.

Inte ens på grillplatser

Uppsala län har dock gått ett steg längre. Där får ingen elda ens på de särskilda grillplatser som gjorts i ordning ute i naturen.

– Du får grilla på din tomt, men inte på grillplatser. Vi har haft ett par bränder nu i sommar som har spridit sig från sådana, och därför har vi i samråd med räddningstjänsten tagit det här beslutet, säger Anders Leijon, tjänsteman i beredskap vid länsstyrelsen i Uppsala län.

Sådana egna regler kan även kommuner utfärda. Det är helt enkelt upp till var och en att söka information om vad som gäller från den kommun där man befinner sig.

"Avstå från öppen låga"

Om man vet det, vill säga. Den som till exempel vandrar på en led, eller seglar längs en kust har inte alltid full koll på kommungränserna. Frågan är hur de man ska veta vad som gäller, och hur man ska göra som enskild.

– Det vet man inte. Vi har pratat på vårt samrådsmöte för länsstyrelser och MSB i dag. Mitt råd nu när det är så torrt överallt är att man inte ska fundera så mycket på förbud eller inte, utan avstå från allt som har öppen låga, säger Eija Suhonen i Västra Götaland.

Kommuner och länsstyrelser har tänkt och funderat över vad som ska gälla hos just dem, och orsakerna till att reglerna blir olika är nog att man inte velat inskränka folks sommaraktiviteter för mycket, förklarar hon. Och det är svårt att förbjuda folk att grilla i sina egna trädgårdar. Men även det kan vara riskfyllt, så torrt som det är nu, konstaterar hon.

– Vi är alla väldigt oroliga för att få den där riktigt stora branden, och det blir bara torrare och torrare, säger Eija Suhonen.