TT-Inrikes

Blivande lärare kan skippa sommarlovet

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Regeringen avsätter närmare 500 miljoner kronor i höstbudgeten till bland annat sommarkurser för både lärarstudenter och elever. Pengar viks också till fler lärare i kulturskolan. Fler sommarkurser för blivande lärare är ett led i försöken att minska den stora lärarbristen.(TT)

Fler sommarkurser för blivande lärare är ett led i försöken att minska den stora lärarbristen.

– Lärarstudenter, till skillnad från många andra studenter, kan ju inte arbeta i den verksamhet de förbereder sig för under sommaren. Därför är det många lärarstudenter som då vill studera i stället. Detta gör lärarutbildningarna ännu mer attraktiva och vi får ut färdiga lärare lite snabbare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Regeringen anslår totalt 150 miljoner kronor till olika utbildningar för blivande och redan verksamma lärare. Förutom sommarkurser handlar det bland annat om kompetensutveckling för de lärare som arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling i Läslyftet.

Lära sig simma

Regeringen vill också se fler skolelever utnyttja sommarlovet. Därför avsätts pengar så att skolhuvudmän kan arrangera simskola för elever i årskurs 6-9.

– Vi ser allt fler unga som inte kan simma, men i ett välfärdsland ska alla vara trygga på och vid vatten, säger Gustav Fridolin.

Lovsimskola och ytterligare språkinsatser för nyanlända bekostas med 200 miljoner kronor nästa år.

Ytterligare 100 miljoner avsätts för insatser i grundskolans lägsta årskurser. Det är den aviserade läsa, skriva, räkna-garantin som får mer medel, liksom förskoleklassen som ska bli obligatorisk.

Kulturskolan får indirekt ett tillskott på 33 miljoner kronor i form av utbildning av lärare i verksamheten.

2,4 miljarder kronor

Regeringens höstbudget innehåller också satsningar på gymnasieskolan för 162 miljoner kronor nästa år. Men den största posten inom skolans område presenterades förra veckan och uppgår till 1,5 miljarder kronor nästa år, öronmärkta pengar för att utjämna skillnader mellan skolor i välbärgade respektive fattiga områden. Sammantaget lägger regeringen 2,4 nya miljarder på skolan 2018.

– Regeringens huvudprioriteringar är jobb, skola och klimat och vi är beredda att göra de skattejusteringar som krävs för att ha råd att satsa på skolan. Jag har verkligen inga problem att försvara att det blir lite dyrare att ta inrikesflyget när det innebär att vi kan investera i skolan, säger Gustav Fridolin och syftar på den aviserade och omdebatterade flygskatten.