TT-Inrikes

Elever: SO viktigt för framtiden

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Samhällskunskap är både roligt och angeläget, tycker åttondeklassarna på Rålambshovsskolan i Stockholm. - Det är viktigt att man lär sig samhällskunskap. Det är ju ändå vi som kommer att styra samhället i framtiden, säger Tova Liljendahl.(TT)

Eleverna gläds åt resultatet från mätningen som visar att svenska elever är bland de bästa i världen på samhälls- och demokratifrågor.

– Det har ju inte gått så bra i Pisa, så det är roligt att det finns något som vi är bra på, säger Hugo Seemann.

Ämnet är viktigt både för att kunna förstå sin omvärld och för att kunna fungera som samhällsmedborgare, anser de.

– Vi kommer ju rösta och vara med i samhället och påverka. Då är det bra att vara insatt, säger Elsa Dahlgren Wargelius.

"Mer motiverad"

– Man kommer att ha väldigt mycket nytta av det när man blir äldre. När man hör saker på nyheterna eller ser saker omkring sig kan man tänka: Okej, jag fattar varför det här händer, säger Hugo Seemann.

Att samhällskunskapen är så starkt kopplad till verkligheten bidrar till att höja intresset för ämnet, anser eleverna.

– Samhällskunskap - det är ändå vårt samhälle nu, säger Samuel Hallin.

– När man vet att man kommer att ha användning av ämnet senare blir man mer motiverad att lära sig, säger Elsa Dahlgren Wargelius.

TT: Hur lär man sig om demokrati?

– i sjuan pratade vi först om grekerna, hur de kom på demokratin. Då började vi förstå hur det har utvecklats till det vi har i våra samhällen nu, säger Samuel Hallin.

Fake news

I tider av populism, fake news och faktaresistens blir ämnet ändå viktigare, anser eleverna.

– Man kan vara mer källkritisk. Exempelvis om man ser ett tv-program där de pratar om hur det gick till när en fånge dömdes, vet man då hur domstolarna fungerar är det enklare att se om något inte är sant, säger Hugo Seemann.

Topprestationer i samhällskunskap alltså - men när det kommer till ämnen som matte och naturvetenskap är resultaten sämre.

TT: Har svenska skolan haft fel fokus?

– Jag tror inte att vi satsat fel. Det är alltid bra att kunna samhällskunskap. Men sättet att undervisa i andra ämnen kan kanske förbättras, säger Tova Liljendahl.

Tas för given

Elevernas lärare Maria Björklund är inte förvånad över resultatet i ICCS-mätningen.

– Eleverna har en väldigt god omvärldskunskap. Det känns som att vi har en tradition av att ganska tidigt lära barnen demokratiska rättigheter, säger hon.

I dag ser hon som en av sina viktigaste uppgifter att lära ut att demokratin inte kan tas för given.

– Demokratin är skör. Vi får inte glömma att den är något vi aktivt behöver jobba för att bevara, säger Maria Björklund.