TT-Ekonomi

Svensk tillväxt väntas hålla i sig

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Den höga tillväxten under slutet av fjolåret väntas ha hållit i sig. Det är också vad Riksbanken, pressad av det låga inflationstrycket, hoppas på. Analytiker räknar i snitt med att svensk ekonomi växte med 2,7 procent under årets första kvartal, enligt en Reuters-enkät.(TT)

Analytiker räknar i snitt med att svensk ekonomi växte med 2,7 procent under årets första kvartal, enligt en Reuters-enkät. Jämfört med kvartalet före väntas ekonomin ha vuxit med 0,5 procent.

Bra fart

Detta skulle i princip ligga i linje med prognoserna från Riksbanken, som trots minusränta och stödköpsprogram på upp till 90 miljarder kronor sedan en tid har stora problem att få upp inflationen i landet - trots att det är bra fart på tillväxten.

– Skulle man få in högre tillväxtdata är inte det något som påverkar Riksbankens syn på räntan. Det har de kommunicerat ganska tydligt. Man har sagt att man har ganska stor tolerans för starka tillväxtdata. Men det är klart, skulle man få stora tillväxtbesvikelser blir det ännu svårare att få upp inflationen, säger SEB-ekonomen Elisabet Kopelman.

SEB:s ekonomer ser lite mörkare på tillväxtläget än snittet bland analytiker och tror den bromsar in till 2,4 procent i årstakt. De räknar dessutom med att Riksbanken på nästa reguljära penningpolitiska möte i början av juli sänker reporäntan till rekordlåga -0,40 procent, från dagens -0,25 procent.

– Det är klart att vi ser att det kan komma tidigare också. Men det beslutet är, som vi ser det, i hög grad kopplat till växelkursen, säger Kopelman.

Avgörande siffra

En avgörande siffra inför Riksbankens nästa räntebeslut väntas den 11 juni, då inflationssiffrorna för maj ska redovisas av Statistiska centralbyrån.

Vice riksbankschef Per Jansson har i veckan flaggat för åtgärder om det blir ännu en inflationsmiss efter den stora besvikelsen vad det gäller inflationen i april, som föll till -0,2 procent. Enligt Jansson låg denna siffra 0,3-0,4 procentenheter under vad Riksbanken hade räknat med.

Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procent.