TT-Ekonomi

Kronofogden varnar för negativ trend

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Antalet personer med skulder hos Kronofogden har minskat till den lägsta nivån på 26 år. Ändå varnar myndigheten för en negativ utveckling. Allt fler - totalt 100 000 personer - registrerade sin första skuld under förra året.(TT)

Högkonjunktur tillsammans med att rekordmånga skuldsaneringar beviljats har gett en tydlig effekt. Antalet personer med skulder minskar för andra året i rad, visar ny statistik från Kronofogden som TT har tagit del av.

2017 fanns 417 693 personer registrerade hos myndigheten, en minskning med 5 500 personer jämfört med föregående år och den lägsta siffran sedan 1991.

Det starka ekonomiska läget i Sverige med högkonjunktur, låg arbetslöshet liksom ränteläge kan dock ge en annan effekt för i statistiken syns samtidigt en annan tydlig trend:

– Det kom in väldigt många nya som inte har varit hos oss tidigare. Även om många av dem ser ut att kunna klara av att betala sina skulder är det ändå en tydlig varningssignal, det är lite av en form av överhettning, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Farlig utveckling

Antalet, 100 000 personer, kan jämföras med situationen för fem år sedan då det enbart var 80 000 som registrerade sin första skuld. Även om 60 procent ändå nu haft råd att betala sina skulder ser Johan Krantz en farlig utveckling om konjunkturläget plötsligt skulle vända nedåt.

– Ekonomin just nu är ganska god så man klarar sig ur situationen men det är en ganska stor risk om det börjar vika någonstans, säger han.

Framförallt handlar ökningen om konsumtionsinriktade ärenden som är kopplade till krediter och lån.

– En del av de här 40 000 som inte betalat tillbaka kommer med stor sannolikhet finnas kvar. De fastnar och blir det vi ofta kallar överskuldsatta under väldigt lång tid och enda utvägen blir att ansöka om skuldsanering.

Fler män än kvinnor

Precis som tidigare är det betydligt fler män (62 procent) jämfört med kvinnor när det gäller skuldsatta som är folkbokförda i Sverige.

Män är överrepresenterade när det gäller såväl brottsrelaterade som fordons- och underhållsstödsskulder.

– Det som sticker ut något är att något större andel kvinnor har skulder till inkassobolag och koppling till kreditgivare. Sannolikheten är att kvinnor i större utsträckning tar sådana här krediter än män, säger Johan Krantz.