TT-Ekonomi

Bubblor och kris präglar IMF-möte

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Greklands akuta kris och ökad risk för finansiella bubblor präglar försnacket inför Internationella valutafondens (IMF) vårmöte. Mötet äger rum med börsrekord i väst och en tydlig ekonomisk inbromsning för tillväxtländer.(TT)

Få tror att IMF-mötet kommer resultera i några hårda beslut, som snabbt löser de problem centralbankschefer och finansministrar tar med sig till de två dagarnas IMF-möte i Washington.

– Det är ett tillfälle för nätverkande, möten och tal, inte för beslut. Jag är osäker på att mötet resulterar i något som faktiskt går att använda i praktiken, säger Holger Sandte, chefsanalytiker på Nordea.

Fed i fokus

Trög och globalt spretig tillväxt, brist på investeringar och behov av reformer av skattesystem och arbetsmarknad i många länder är vanliga teman för mötets myriad av seminarium och arbetsgrupper.

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) är som vanligt också i fokus.

– Fed kommer att uppmanas att vara försiktig. Det är riskfyllt att börja höja räntan efter så många år med så här mycket skuld som byggts upp med låga räntor, säger Sandte.

Befarade börs- och fastighetsbubblor, Ukrainakonflikten och Mellanöstern är andra teman. Men den kanske för stunden allra hetaste frågan är Grekland, som utan nya nödlån inom kort måste ställa in betalningar och då kanske tvingas in i vad som kallas Grexit - det vill säga ett utträde ur eurozonen.

Vill se Grexit

Sandte har höjt sannolikheten för Grexit till 35 procent. Flera tongivande kollegor har gått längre och ser efter vårens turbulenta förhandlingar mellan Aten och långivarna nu Grexit som det mest troliga scenariot.

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist säger sig uppleva en ökad risk för Grexit för varje dag som går. Och under våren har han även börjat se Grexit som den bästa lösningen, om det kombineras med en skuldnedskrivning och ett nytt stödpaket från IMF.

– Jag tror det hade varit ett bra vägval för Grekland att lämna eurosamarbetet. Det är inte en enkel lösning, för det kommer ändå krävas mycket för att komma på fötter. Men det ger lite fler verktyg att jobba med, säger han.

Ett beslut om Grexit, som förutom finansiellt kaos även öppnar dörren för devalveringar och inhemska penningpolitiska stimulanser, fattas i slutändan i Aten, enligt Bergqvist.