TT-Ekonomi

Bankerna håvar in på bolånen

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Bankerna tjänar rekordmycket på bolånen. Marginalerna är oskäligt höga, anser Villaägarna och pekar på bristande konkurrens. De senaste månaderna har bankerna ökat sina marginaler på bolån ytterligare, enligt Finansinspektionen (FI).(TT)

De senaste månaderna har bankerna ökat sina marginaler på bolån ytterligare, enligt Finansinspektionen (FI). Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta och deras finansieringskostnad för lånen var 1,67 procentenheter i slutet av september.

– Det är all time high. Det har passerat alla gränser känns det som, säger Håkan Larsson, boendeekonom på organisationen Villaägarna.

Ett kvartal tidigare, i slutet av juni, var marginalen 1,57 procentenheter.

Trenden har varit stigande sedan finanskrisen, då marginalen bitvis låg kring 0,2 procentenheter. Den ligger också betydligt högre än vad den gjorde åren innan krisen.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallar utvecklingen "bekymmersam".

– Det gör att svenska konsumenter betalar mer än vi skulle kunna göra för våra bolån, pengar vi skulle kunna använda till andra saker, säger han.

Kompenserar för förluster

Enligt Håkan Larsson är det tydligt att bankerna är pressade av den låga styrräntan, vilket i förlängningen påverkar hur mycket de tjänar på inlånade pengar. För att glädja aktieägarna kompenserar man genom att öka marginalen på utlånade pengar.

Det är en bild bankerna inte skriver under på. Nordeas bolånechef Michael Skytt håller inte heller med om att marginalerna ökat på det sätt som FI:s siffror visar.

– Marginalerna har, vad jag sett, rört sig marginellt, säger han.

Avgörande för kostnaden är hur mycket bankerna lånar upp via bostadsobligationer respektive lån med korta löptider, och alla banker använder olika modeller, enligt Skytt.

Även Handelsbankens bolåneföretag Stadshypoteks vd Ulrica Stolt Kirkegaard pekar på att såväl marginalerna bara rört sig marginellt uppåt, och att den ligger klart lägre, 1,06 procent, än FI:s genomsnittssiffra.

Johan Engström, chef för privatmarknad på Swedbank, konstaterar att bankens kostnad för inlåning slår på kostnaden för upplåningen. Dessutom har kapitalkraven på bankerna ökat.

Svag konkurrens

Håkan Larsson kontrar med att bankerna mörkar och tycker att bristen på konkurrens är problemet.

– Handelsbanken och Swedbank har tillsammans halva marknaden ungefär.

Att det behövs mer konkurrens håller Per Bolund med om.

– Vi försöker via regelverk förbättra situationen och skapa en jämnare spelplan mellan bankerna och bolånetagarna, säger han och tar som exempel att bankerna framöver måste motivera i detalj varför en kund får en viss ränta.

Han tror att bankerna tar en stor risk när de ökar marginalerna. Ny teknik gör det lättare att jämföra alla typer av tjänster.

– Man har upplevt det som krångligt att byta bank, men nu ser vi en framväxt av en ny marknad där människor är vana vid att göra bankärenden via sin telefon. Det kan andra aktörer utnyttja, säger han.