Sverige o Världen

"Skärvorna som hittats är ren betong"

Holmsjö Artikeln publicerades

Trots två saneringar har nya byggrester med misstänkt asbest hittats på en skolgård i Holmsjö.

Fynden ledde till att en del av skolgården spärrades av och till stor uppståndelse i medierna innan saneringsfirman gjorde en ny kontroll.

Det var redan för några veckor sedan som barn på skolan i Holmsjö hittade byggrester från ett gammalt rivningshus som man misstänkte innehöll det giftiga ämnet asbest. Det ledde till att drift- och serviceförvaltningen på Karlskrona kommun lät sanera skolgården två gånger då det var eternitplattor som hade hittats. Eternit kan innehålla det hälsofarliga ämnet asbest som kan orsaka cancer vid inandning.

Trots saneringarna hittade elever nya rivningsrester när de i veckan kom tillbaka efter påsklovet.

– Eleverna kom med bitarna och frågade sin fritidspersonal vad det var för något och därefter larmade vi förvaltningen igen och spärrade av den delen av skolgården, säger rektor Susanne Wallin Eriksson.

Enligt Blekingenytt ska barnen ha lekt med rivningsresterna och även byggt kojor med dem – uppgifter som fick stor spridning i medier under torsdagen men som rektorn bestämt förnekar.

– Barnen har inte lekt med resterna eller byggt kojor av dem utan visat dem för skolpersonal. Vi har informerat såväl personal som föräldraföreningen om det här och tar det på största allvar. Nu låter vi avspärrningarna vara kvar tills kommunens kontroll är klar, säger hon.

När BLT når förvaltningschef Per Jonsson på torsdagsförmiddagen är han på väg till skolan i Holmsjö.

– Jag fick höra talas om de nya resterna i tisdagskväll och agerade med att skicka dit en medarbetare som dagen efter tog med sig en bit för en okulär besiktning och den visade att de påträffade bitarna är ren betong. Därför blir jag förvånad över att drevet går nu. Men jag ska självklart säkerställa detta under dagen.

Några timmar senare når BLT förvaltningschefen på nytt. Han berättar då att han själv har samlat in de rester som hittats i skogsbacken på skolgården och kört dem till saneringsfirman för kontroll.

– Det entydiga svaret jag har fått är att skärvorna som har hittats är ren betong. Jag ska nu informera skolledningen, politiker och tjänstemän om detta, säger han.