Ville inte lägga sig - blev kränkt av personalen

Sölvesborg Artikeln publicerades

En vårdtagare som inte ville gå och lägga sig möttes av kränkande bemötande av personalen. Nu har omsorgsförvaltningen utrett händelsen.

Det inträffade resulterade i en lex Sarah-anmälan och har utretts som psykiskt övergrepp på ett särskilt boende.

Händelsen på ett särskilt boende i Sölvesborgs kommen där en vårdtagaren blev kränkt kommer inte att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Händelsen på ett särskilt boende i Sölvesborgs kommen där en vårdtagaren blev kränkt kommer inte att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Den nu slutförda utredningen visar att medarbetaren, som alltså krävde att vårdtagaren mot sin vilja gick och lade sig, inte har följt upprättad genomförandeplan där den enskilda vårdtagarens önskemål är beskrivna.

Men det poängteras att vårdtagaren inte har lidit några allvarliga men av händelsen.

Åtgärder vidtogs omedelbart av verksamheten i samband med det inträffade i form av förtydligande av rutiner.

Dessutom meddelar omsorgsförvaltningen i ett pressmeddelande att ytterligare åtgärder är planerade för att säkerställa och kvalitetssäkra verksamheten.

Någon anmälan till Inspektionen för vård och omsorg kommer inte att göras.