Stor utmaning att hitta nya chefer till kommunen

Sölvesborg Artikeln publicerades

Kommunens tekniske chef Anette Persson har sagt upp sig. Hon kommer att sluta sin anställning siste januari nästa år.

För kommunchef Lars Ericsson väntar nu bråda tider.

Kommunchef Lars Ericsson är nu på jakt efter såväl en ny samhällsbyggnadschef som ny teknisk chef.
Foto: Jerry Carlsson
Kommunchef Lars Ericsson är nu på jakt efter såväl en ny samhällsbyggnadschef som ny teknisk chef.

Förutom en ny teknisk chef ska han även rekrytera en ny samhällsbyggnadschef efter Thorwald Hasselbring har bestämt sig för att gå i pension den siste mars 2019.

– Fast den rekryteringen är redan inledd och pågår för fullt, kommenterar Lars Ericsson.

Att kommunen under våren, av allt att döma, riskerar att stå utan både samhällsbyggnadschef och teknisk chef betyder enligt Ericsson att kommunen måste vara kreativ och försöka finna en ny och kanske ovanlig lösning.

– Vi ska inte utesluta någon form av intern lösning, fortsätter kommunchefen.

– Sammantaget medger jag att det blir en stor utmaning att lösa den uppkomna situationen.

Att både Thorwald Hasselbring och Anette Persson slutar inom några månader innebär att två av tre chefer på samhällsbyggnadsavdelningen lämnar kommunen. Kvar återstår endast stadsarkitekt Fredrik Wikberg.