Särskola får kritik för brister i elevhälsan

Sölvesborg Artikeln publicerades

Furulundsskolans gymnasiesärskola har inte följt bestämmelserna vad gäller elevhälsa och skolbibliotek. Skolinspektionen granskade skolan i augusti i år och förelägger nu de ansvariga att göra förbättringar i verksamheten.

Skolan saknar kurator och den nuvarande skolsköterskan ansvarar tillfälligt för alla elever inom kommunalförbundet vilket bland annat innebär att hälsosamtalen eventuellt måste skjutas på nästa termin. Granskning visar att elevhälsans samtliga kompetenser inte medverkar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Skolan har inget eget bibliotek och det bibliotek de har tillgång till används inte av eleverna vilket strider mot skollagen. Senast den 16 december ska Sölvesborgs-Bromöllas skolförbund, som driver skolan, vidta åtgärder mot bristerna.