Höjt vite vid köp av småhustomter

Sölvesborg Artikeln publicerades

Reglerna för köp av kommunala småhustomter föreslås bli ändrade.

Det innebär bland annat att vitet höjs från 50 till 100 procent av köpeskillingen om tomten överlåts inom två år.

dag är det en tidsperiod på fem år som gäller för överlåtelse av en småhustomt i Sölvesborgs kommun.

Men det är inte tillåtet att ställa villkor för fastighetsförsäljningar under en sådan lång tidsperiod konstaterar Kanslichefen och kommunjuristen Marika Nilsson.

Det får inte villkoras mer än två år, enligt jordabalkens regelverk.

Därför föreslår politikerna i kommunstyrelsen att kommunfullmäktige genomför denna förändring.

Vitet, som ökas från 50 till 100 procent av köpeskillingen, är till för att förhindra spekulation.

Samtidigt förtydligas reglerna om att det är först-till-kvarn-principen som gäller vid köp av kommunala småhustomter.

Reglerna för köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus ändras också ifråga om vitet och tidsperioden på motsvarande sätt som för småhustomter.