Hela projektet kan komma att försenas

Sölvesborg Artikeln publicerades

Ljungavikens första hus blir 17 procent större än tillåtet. Kräver efterföljarna samma frihet kan visionen om en stadsdel med småskalig bebyggelse gå om intet. Generositeten bäddar även för utdragna rättsprocesser och förseningar.

Detaljplanen, som politikerna i kommunfullmäktige enats om, slår fast att en villa i Ljungaviken som mest får uppta 180 kvadratmeter tomtmark. Begränsningen tillkom eftersom småskalighet ansågs vara en viktig målsättning för området. Trots det beviljades förra veckan bygglov för ett 211 kvadratmeter stort enplanshus, något som förvånar Kajsa Lind, arkitekt på Boverket.
– Det är en helt ny detaljplan och första bygglovet överskrider med 17 procent. Det är väldigt ovanligt. Det låter väldigt konstigt, säger hon.

I lagstiftningen finns utrymme för undantag från bestämmelser i detaljplaner, om det handlar om en åtgärd som bedöms vara en ”liten avvikelse” och att den är i linje med planens syfte. Enligt Kajsa Lind tilllämpas paragrafen dock framför allt i områden med gamla och otidsenliga planer. Då kan det till exempel handla om en byggnad som är ett par procent större än tillåtet, eller ett önskemål om att i begränsad omfattning få använda mark som enligt planen inte får bebyggas.
– 17 procent i en helt ny detaljplan låter väldigt tveksamt. I en ny plan brukar man inte medge avvikelser över huvud taget. Det känns som att det är fel på planen i sådant fall.

Eftersom man medgett en avvikelse från detaljplanen blir det dessutom svårt för kommunen att säga nej till andra som också vill bygga större framöver. Det aktuella huset är det första i Ljungaviken. Därför finns det inga grannar som kan opponera sig. Men ju fler som bygger desto fler blir det också som ska få yttra sig om framtida avvikelser. Bygglovshandläggningen blir därmed mer omfattande och risken för överklaganden och långa tvister i domstolar ökar markant.
–Det kan handla om åratal, säger Kajsa Lind. De som köper tomter vet inte vad de själva och vad grannarna kommer att få göra. Det är just det som är grundidén med detaljplaner, att alla ska veta vad som gäller.