Här tältade man för 12 000 år sedan

Sölvesborg Artikeln publicerades

I sluttampen av de arkeologiska utgrävningarna vid nya E22 blev det fullträff.
Vid en mindre utgrävning för en tillfartsväg hittades helt unika stenålderslämningar.
Länets hittills äldsta boplats är en av mycket få i hela Sverige.

Fyndet är unikt. Bara fyra andra liknande boplatser har hittats i Sverige och ingen av dem ligger i Blekinge.
– Det var ett väldigt litet oansenligt område som skulle grävas ut, men det som nu kommit är desto mer sensationellt och vi är väldigt glada för det, säger Mikael Henriksson arkeolog vid Blekinge museum.

Arkeologerna har funnit något som möjligtvis kan vara en tältplats. Det stora antalet flintskrapor och flintpilspetsar samt avfallsrester gör att Mikael Henriksson och hans kollegor kan påvisa att det handlar om en boplats från en gammal del av stenåldern. Inom arkeologin benämns den som den paleolitiska delen av stenåldern.
Det var ett renjägarfolk eller möjligtvis säljägare som slog läger ett tag på platsen.
– Det var en karg, kall miljö, det var tundra här då. Vi kan tänka oss ett eskimåliknande folk som rörde sig här då, säger Mikael Henriksson.

Arkeologen Bo Knarrström har bråttom att gräva ut de sista delarna av platsen. Han tar en kort paus mellan slevtagen.
– Inlandsisen höll på att dra sig tillbaka under den här tiden, iskanten var någonstans vid Värmland, Uppland när de här människorna fanns här.
Bo Knarrström är en specialist på flinta och visar upp några av de eneggade tångpilspetsar och skraporna som hittats.

– Det är Kristianstadsflinta av bra kvalitet vilket visar att de varit omsorgsfulla när de plockat stenen. Skraporna användes till skinnberedning, men också till att gröpa ur trä och horn, berättar han.
Då det inte finns något organiskt material kvar från den här tiden kan man inte tidsbestämma platsen med hjälp av kol14-metoden.
– Man tittar på tidstypiska föremål. Kombinationen av det stora antalet flintskrapor av en specifik typ och flintpilspetsarna och avfall från verktygstillverkning gör att vi kan konstatera att det är ett par tusen år äldre än vad vi först trodde, säger Mikael Henriksson.

I detta fall skulle det då handla om lämningar som är bortåt 12000 år gamla, vilket är helt unikt i Sverige.
– Detta är förmodligen en av de två, tre äldsta boplatserna som har hittats i Sverige, säger Bo Knarrström.
Utgrävningarna har pågått sedan 2009 och var som mest intensiva under fjolåret.
– Under 2012 har det handlat om några små slattar kvar att titta på, säger Henriksson.
I en av de slattarna hittas alltså något väldigt unikt.