Företagare gav bort ny Volvo - döms för mutbrott

Sölvesborg Artikeln publicerades

En företagare med kopplingar till Sölvesborg döms för grovt givande av muta i form av en helt ny Volvo. Straffet blir villkorlig dom i kombination med dagsböter på sammanlagt 30 000 kronor.

Det var för fem år sedan, i augusti 2013, som företagaren bekostade en splitter ny Volvo XC60 för nästan 420 000 kronor. Bilen beställdes och levererades direkt till en person i Skåne.

Företagaren med Sölvesborgskoppling döms för mutbrott sedan han gett bort en Volvo till en arbetsledare på ett företag som han gjorde affärer med.
Foto: Christine Olsson/TT
Företagaren med Sölvesborgskoppling döms för mutbrott sedan han gett bort en Volvo till en arbetsledare på ett företag som han gjorde affärer med.

De båda männen hade kommit i kontakt med varandra via sina respektive sysslor.

Knappt två år senare betalade företagaren en USA-resa på 42 000 kronor för skåningen, som var arbetsledare på ett företag som företagaren gjorde affärer med.

Företagaren, som har kopplingar till Sölvesborg men som numera bor på annan ort, medger att han köpte en Volvo till skåningen men att han betraktar detta som en gåva för det goda samarbete de båda haft under väldigt lång tid.

För övrigt ett samarbete som var på väg att avslutas eftersom det väntade pension för mottagaren.

Även USA-resan var, hävdade företagaren vid rättegången, ett tack för gott samarbete genom åren.

Men Malmö tingsrätt, där målet avgjorts, lyfter i sin fällande dom fram att mottagaren av Volvo var en i allra högsta grad aktiv arbetsledare när bilen överlämnades. Däremot fick han USA-resan efter att han gått i pension.

Enligt rätten finns det flera omständigheter som tyder på att gåvorna var otillbörliga. Gåvorna representerar var för sig betydande belopp och har, skriver rätten, helt klart gått utöver vad som följer en vanlig artighet människor emellan, allmän sedvänja eller accepterad kotym i seriös verksamhet.

”Gåvorna måste därmed vid en objektiv bedömning uppfattas som en belöning för hur mottagaren utfört sina arbetsuppgifter. Därför har gåvorna varit otillbörliga”, slår rätten fast.

Det konstateras också att bolaget som företagaren drev både vid betalningen av bilen och betalningen av resan hade uppdrag för bolaget som arbetsledaren jobbade vid.

När det gäller bilen, med dess höga värde, bedöms brottet som företagaren gjort sig skyldig till som grovt givande av muta medan USA-resan bedöms som det något lägre givande av muta.

Straffet för både givaren och mottagaren av Volvon blir villkorlig dom. Givaren ska betala 30 000 kronor i dagsböter och mottagaren 37 200 kronor.

Dessutom fastställer rätten att mottagaren av bilen till staten ska betala vad Volvon kostade som ny i form av förverkande.