Klart för miljövänligt farthinder

Ronneby Artikeln publicerades

Tim Svanberg (C) fick inget gehör för sin motion i ksau. Men under kommunstyrelsens sammanträde i tisdags, blev det ja till att införa actibumps på prov. Trots att politikerna inte var helt eniga.

Actibump är ett miljövänligt farthinder. Om hastigheten är för hög öppnas en lucka i vägbanan, vilken sänks med cirka sex centimeter. Bilens däck slår då emot kanten som bildas och hastigheten dämpas.  De som kör i tillåten hastighet, märker ingenting när de kör över luckan.
Foto: Stig-Åke Jönsson / TT
Actibump är ett miljövänligt farthinder. Om hastigheten är för hög öppnas en lucka i vägbanan, vilken sänks med cirka sex centimeter. Bilens däck slår då emot kanten som bildas och hastigheten dämpas. De som kör i tillåten hastighet, märker ingenting när de kör över luckan.

Ronneby

Centerpartisten Tim Svanberg har under det senast året arbetat hårt för att få med sig de andra partierna. Men många har varit skeptiska till hans förslag om att införa farthinder i form av actibumps i centrala Ronneby.

Nu har han fått med sig de flesta partierna, men inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

– Det är konstigt eftersom alla partiers representanter säger att de vill arbeta för en bättre miljö, säger Tim Svanberg.

Under ksau-sammanträdet, den 30 januari, var det bara alliansen som tyckte förslaget var bra.

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet visste inte vad det var och tyckte att underlaget var för dåligt.

Under tisdagens ks-sammanträde, bytte både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna fot och röstade därmed för Tim Svanbergs motion.

S och V, däremot stod fast vid sin tidigare inställning och ville därför inte ta något beslut i frågan.

Men eftersom övriga partier var eniga, kunde ett positivt beslut fattas och därmed klubbade kommunstyrelsen igenom förslaget.

– Det känns jättebra, även om alla inte är eniga.

Tim Svanberg tycker inte att förslaget är en fråga som det ska trätas om, eftersom det till största delen handlar om att ett miljövänligt sätt att få bilisterna att hålla hastigheten.

Actibump innebär att en del av vägen, sänks med sex centimeter när en bilist kör för fort. Då slår bilens däck emot kanten och en hård och obehaglig stöt uppstår.

Alternativet är betydligt mer miljövänligt än att bromsa inför en vägbula och därefter gasa igen, menar Tim Svanberg.

Nu ser han fram emot att i alla fall en actibump-anläggning kommer att installeras i Ronneby. Meningen är att det ska bli utanför en av de två nya skolorna. Dels Snäckebacksskolan men även den som ska ligga i kvarteret Svarven.

– Min förhoppning är att det blir utanför den nya skolan i Svarven, eftersom den blir färdig 2019.

Efter cirka ett år ska det göras en utvärdering för att se vilken effekt det blev, innan det eventuellt kan bli fler actibumps i Ronneby.

Det formella beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige och därefter är det tekniska förvaltningen som får i uppdrag att ta fram ett förslag för var en actibump ska placeras.

Tim Svanberg (C), vill helst se att alla fartbulor försvinner eftersom de är mindre miljövänliga.
Foto: Caroline Lindheimer
Tim Svanberg (C), vill helst se att alla fartbulor försvinner eftersom de är mindre miljövänliga.

Fakta

Actibump

Ett miljövänligt farthinder med fallucka.

Kostnad per styck: Cirka 500 000 kronor.

Finns bland annat i: Linköping, Helsingborg och Malmö.

Vid fortkörning sänks luckan med sex centimeter.

Metoden blir allt mer populär i hela landet.

Finns ännu inte i Blekinge, vilket gör Ronneby till första kommunen som inför actibump.

Källa: Tim Svanberg, Centerpartiet.

Visa mer...

Läs också:

C-förslag om väghinder fick inget gehör

Guppen skadar miljön