Här flyttar träningsskolan in

Ronneby Artikeln publicerades
Hit till Igelkottens lokaler flyttar nu elever i träningsskolan in.
Foto: Ann-Marie Andersson
Hit till Igelkottens lokaler flyttar nu elever i träningsskolan in.

När nya Hulta förskola nu öppnat och tar emot de första barnen, innebär det att grundsärskolans träningsskola kan flytta in i Igelkottens lokaler.

I Ronneby har antalet barn i behöv av plats i grundsärskola ökat. Höstterminen 2018 är 26 barn i behov av plats i träningsskola.

Under höstterminen 2017 finns fem elever på träningsskola i tillfälliga lokaler som lånas av kommunens omsorgsverksamhet. Dessa lokaler finns intill förskolan Igelkotten som nu är aktuell.

”Lokalerna är trångbodda och på Kallingeskolan finns inga möjligheter till mer lokalutrymme”, skriver utredaren till utbildningsnämnden.

– Därför blir det nu en lösning i Igelkottens lokaler, säger Inger Hjort, biträdande chef på utbildningsförvaltningen.

Förskoleeleverna på Igelkotten är bland de första att börja på nya Hulta förskola.

Nya Hulta förskola tar sedan i tisdags emot förskolebarn. Totalt finns plats för 100 barn på sex olika avdelningar.

Igelkotten är tänkt som en tillfällig lokal för träningsskola inom grundsärskolan under ett par års tid. Träningsskolan ska samordnas med de lokaler som redan används intill Igelkotten. Det är elever som bor i närområdet som går här.

– Vi siktar på att sedan ha träningsskolan på de nya F-3-skolor som nu planeras i Ronneby tätort , säger Inger Hjort.

– Eleverna på skolorna ska ha utbyte av varandra.