Framgång i strid om PFAS

Ronneby Artikeln publicerades

Nu ska Högsta domstolen utreda ansvaret för det förgiftade vattnet i Ronneby. HD har lämnat prövningstillstånd till PFAS-föreningen som stämt Miljöteknik.

I somras kom parterna överens om att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen.PFAS-föreningens ombud vill ha prövat om produktansvarslagen är tillämplig på Miljötekniks vattenleveranser.Ronneby Miljöteknik har levererat dricksvatten via vattenverket i Brantafors som innehållit PFAS innan det stängdes av i december 2013. PSAF är en kemikalie som tidigare användes i brandskum och impregneringsmedel. Källan i Kallinge finns hos Försvarsmakten räddningstjänst vid flygflottiljen som tidigare använde brandskum med PFAS.– Ett glädjande besök att HD beslutar om prövningstillstånd, säger PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius.– Nu vet vi att Högsta domstolen gör en grundlig utredning om produktansvarslagen gäller.– Konsumenter har bra skydd om när det faller inom produktansvarslagen. Högsta domstolen har beslutat om prövningstillstånd när det gäller om leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas produktansvarslagen. PFAS-föreningen företräder cirka 170 hushåll och är en ideell förening som försöker utkräva juridiskt ansvar för det vatten som förgiftades av PFAS.Senast den 29 december kan föreningen komplettera skriftligen till Högsta domstolen.