Förslag om att ta bort parkeringar

Ronneby Artikeln publicerades

Härom året gjorde kommunen stora trafikomläggningar vid Kungsgatan, Rosengatan, Strandgatan och Drottninggatan i centrala Ronneby.

Nu har kommunen fått in ett medborgarförslag från en kommuninvånare om att förändringarna till stora delar blev bra. Men personen är inte helt nöjd och skriver bland annat:

”Trafik till Strandgatan från Rosengatan och Drottninggatan leds nu via den stora parkeringsplatsens utfart. Detta hade fungerat bra om man inte anlagt fyra parkeringsrutor även på själva Rosengatan och blockerat denna. Bilar från Rosengatan kör nu slalom genom den stora parkeringen för att hitta den kortaste vägen till utfarten till Strandgatan, med dagliga incidenter som följd.”,

Därför föreslår nu personen att ta bort fyra parkeringsrutor vid Rosengatan. Kommuninvånaren menar att de inte behövs då det alltid finns lediga platser i övriga delar vid området menar personen.