Försäljning av camping har överklagats

Ronneby Artikeln publicerades

Fullmäktige har klubbat igenom beslut om försäljning av Järnaviks camping. Nu har vänsterpartisten Erik Olsson överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

– Som förtroendevald ska man följa lagen, säger han.

Vid senaste kommunfullmäktige blev det ett långt anförande av Erik Olsson (V), angående beslutet om försäljningen av Järnaviks camping. Han anser att anläggningen säljs för ett underpris, till den nuvarande arrendatorn.

Men majoriteten röstade ändå för en försäljning, vilket har lett till ett överklagande till Förvaltningsrätten.

– Grunden till överklagandet är, att enligt kommunallagen får man inte gynna enskild näringsidkare, säger Erik Olsson.

Han menar att det inte alls är olagligt att sälja campingen, som i dag ägs av kommunen. Det som däremot är olagligt är att sälja den till ett för lågt pris, vilket han menar är att ge kommunens pengar till en enskild person.

–Det är medborgarna som blir förlorarna när man säljer till underpris.

Argumentet från kommunstyrelsen är att det behöver ras in kommunalt vatten och avlopp på anläggningen, vilket måste göras under 2018. Men Erik Olsson anser att det är en investering och inte en kostnad, som ska påverka prissättningen vid en försäljning.

Under senaste fullmäktigesammanträdet ville han ha ett svar från kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, (M), men Erik Olsson tycker inte att han fick något svar.

– Han tycker bara att det här handlar om vänsterpolitik, säger Erik Olsson.

Innan det blev klart med en försäljning gjordes två, av varandra oberoende, värderingar av anläggningen i Järnavik.

Den ena hamnade på 10 miljoner kronor och den andra på 4,5 miljoner kronor. En stor skillnad mellan de olika värderingarna, tycker Erik Olsson.

– Jag tycker nog att man borde ha tagit in en tredje värderingsfirma i det läget.

Erik Olsson har nu begärt att försäljningen upphävs och det har han gjort i ett överklagande till förvaltningsrätten.

– Ska man sälja till underpris ska det finnas synnerliga skäl angivna. Det finns inga sådana angivna skäl.

BLT har inte lyckats nå kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), för en kommentar.