Eringsboda kyrka får rätta gråa fasaden igen

RONNEBY
Nu ska Eringsboda kyrka återgå till en ljus stenfärg i grått när den målas om.
Foto:

Eringsboda kyrkas träfasad målades vit på 1990-talet. Men färgen stämmer inte överens vare sig med arkitekturen eller kulturhistorien, menar antikvarie Ivar Wenster.

Artikeln publicerades 18 maj 2017.

Eringsboda kyrka är byggd i arkitektur från senempirperioden och stod klar år 1848. Pastoratet har anlitat antikvarie Ivar Wenster. Han har låtit utföra undersökningar av färglagren på utsidan av Eringsboda kyrka.

Ivar Wenster har i en skrivelse till länsstyrelsen föreslagit att kyrkan ska återgå till den äldre färgsättningen med en ljus stenfärg i grått. Den nuvarande vita färgen finns inte representerad i de äldre färglagren som undersökts, utan tros ha tillkommit som en tolkning av nedbrutna äldre färglager.

”Fönsterpartierna föreslås bibehålla en vit ton, medan portar och dörrar målas i en mörkt röd ton”, skriver Ivar Wenster.

De nuvarande dörrarna på Eringsboda kyrka är ditsatta på 1970-talet, därför går inte den ursprungliga färgsättningen att spåra.

”Svart är dock helt otänkbart på portarna”, skriver Ivar Wenster.

Ronneby pastorat har fått kyrkoantikvarisk ersättning via Lunds stift i samband med att Eringsboda kyrka ska göras vid. Det är inte bara målning av fasaden, utan också tak, fönster och dörrar som ska åtgärdas.

– Totalt beräknas det kosta cirka 4 miljoner kronor, säger Per Ericsson, ekonomiansvarig i Ronneby pastorat.

Av den totala kostnaden får pastoratet ersättning från staten via Lund stift på lite drygt 1,1 miljoner kronor. Mellanskillnaden får pastoratet stå för.

Inom Ronneby pastorat finns 13 kyrkor och nu var det Eringsbodakyrkans tur.

Pastoratet har börjat förbereda ommålningen av kyrkan, enligt fastighetsförvaltare Markus Rask.

FAKTA

Eringsboda kyrka

Byggnadsår: 1848

Byggnadsstil: Empire

Material: Trä, slätpanel

Arkitekt: Johan Adolf Hawerman

Orgel: Fredriksborgs orgelbyggeri, Hilleröd, 1947, (fasad 1874). 17 stämmor

Klockor: Tre, hänger i klockstapeln

Altartavla: Ernst Söderberg 1932

Andra konstföremål: Oljemålning av Gunnar Torhamn.

(Ronneby pastorat)

Visa mer...