Arbetet med asylsökande går vidare ut till landsbygden

RONNEBY Artikeln publicerades
Drygt 12 000 flygblad har delats ut till kommunens hushåll.
Foto:Marcus Palmgren
Drygt 12 000 flygblad har delats ut till kommunens hushåll.

Förra året jobbade Bygd i samverkan med integration på asylboendet Tallet. Nu jobbar de över hela landsbygden.

Jenny Ryberg och Erika von Buxhoeveden jobbar i det nya integrationsprojektet med det långa namnet ”Integration och samhällsutveckling i Bräknebygden och kringliggande landsbygd.”

– Vi arbetar med uppsökande verksamhet och aktiviteter för vuxna asylsökande och barn, säger Jenny Ryberg.

Flera språkkaféer och svenskundervisning är i gång, men projektet behöver flera lokaler att tillgå. Framför allt i Kallinge, där huvuddelen av de asylsökande bor.

– Vi letar med ljus och lykta efter lämplig och billig lokal i Kallinge, säger Erika von Buxhoeveden.

Integrationsprojektet har lärare från studieförbunden knutna till sig. Dessutom arbetar flera ideella krafter i projektet där också Ronneby kommun och länsstyrelsen stöttar.

– Språket är viktigt, att få öva uttalet till exempel. Vi bjuder också hem asylsökande till oss för att de ska komma in i samhället.

Tarek Saad Elden arbetar som språkpraktikant och bor numera i Bräkne-Hoby efter att ha kommit som flykting. Han berättar om sin flykt till Sverige i ord och bild, på de byamöten som integrationsprojektet anordnar tillsammans. (Se faktaruta intill).

Projektet har en egen Facebooksida som heter ”Språkvänner” med information om verksamheter och aktiviteter.

Cecilia Svensson, Blomstrande bygden, skulle gärna se att SFI-undervisningen (Svenska för invandrare) kan flyttas ut på landsbygden ju fler personer med uppehållstillstånd som bor där.

– Det är också en fråga om att kommunikationerna måste anpassas, säger Cecilia Svensson