Artiklar om hamnen

Krister Broberg och Johan Yngsell hör till de drygt 30 hamnarbetare som sliter med att få rekordlasten, 44 350 kubikmeter virke, på plats till nästa tisdag. Varje kubikmeter trä väger cirka 550 kilo. När kranarna fyllt fartygets fyra lastrum staplas det även på däck. Fartygets resa över Atlanten beräknas ta cirka 14 dagar innan det är dags att lasta av vid hamnarna Morehead och Cape Canaveral.
Foto:
Karlshamn BLT 17 januari

Rekordlast för hamnen

Det handlar om sågad fur och gran. Vida och ATA har anlitat hamnen för frakta över 10 333 respektive 2 322 paket...