Artiklar om gravplats

Andreas Svensson och Sjoerd Van Riel från Lunds Universitet, undersöker graven som troligtvis är från sen bronsålder eller tidig järnålder. Det var under den tiden som de döda ofta kremerades och det är sådana rester som nu har hittats. Gravens form är rund och stora stenar har lagts i en yttre cirkel, vilket väcker många frågor.
Foto:
BLT Ronneby 22 april

Kvarlevor i gravplatsen ska ge arkeologer svar

Den lilla byn Vång, norr om Johannishus är ett intressant område för arkeologerna. Det var här som ett antal...