Plus och minus för Olofströms- och Bromöllavattnet

Olofström Artikeln publicerades

Här kan du se plus och minus för Olofströms- och Bromöllavattnet.

Olofströmsvattnet tas till 75 procent från sjön Halen och till 25 procent från grundvatten.

Plus
– Mjukt vatten, kräver mindre tvätt- och diskmedel.
– Billigare för kommuninvånarna
Minus
– Dricksvatten av bra kvalitet i nuläget, men osäkert hur det ser ut i framtiden.
– Kräver mer rening än Bromöllavattnet.

Bromöllavattnet tas till 100 procent från grundvattentäkten under Kristianstadsslätten.

Plus
– Säker tillgång på dricksvatten av bra kvalitet i många år framöver.
– Kräver mindre rening än Olofströmsvattnet.
Minus
– Hårt vatten, kalkrikt, kräver mer tvätt- och diskmedel och avkalkning.
– Dyrare för kommuninvånarna