Överklagar djurplågeridom

Olofström Artikeln publicerades

En kvinna som dömts för att ha vanvårdat totalt 68 djur på sin gård överklagar domen. Hon menar bland annat att veterinärintygen är bristfälliga.

Det var den 13 december som kvinnan dömdes för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Påföljden blev villkorlig dom och 100 dagsböter á 180 kronor. Kvinnan, som är i 50-årsåldern, fick djurförbud redan 2013, men när länsstyrelsen gjorde en kontroll i hennes hem i december 2016 fanns det djur i nästan varje rum i bostaden en bit utanför Olofström.

Totalt räknades det till 90 djur, 35 hundar, 23 katter, 13 hästar, sju höns, fyra kaniner, fyra undulater, tre duvor och en nymfparakit. 68 av kvinnans djur ska ha utsatts för lidande i form av avmagring, skadedjursangrepp, instängning, överväxta klor, frätskador och obehandlad sjukdom. Utanför bostaden gick det en mängd magra hästar som var nedsmutsade med intorkat gödsel på benen och buken.

Kvinnan sa då att många av djuren tillhörde bekanta, men dömdes alltså i Blekinge tingsrätt. Nu överklagar hon domen och menar att hon inte hade känt till djurförbudet. Hon hävdar också att att bevisen i form av veterinärintyg är bristfälliga eftersom veterinärerna inte själv varit på platsen för att bilda sig en uppfattning om hur djuren hade det. Hon menar också att veterinärerna utgått från felaktig information och därför har inte åklagaren visat att djuren verkligen utsatts för lidande med den styrka av varaktighet som djurplågeriparagrafen kräver. Hon vill därför att djurplågeriåtalet ska ogillas. Vad gäller brott mot djurskyddslagen yrkar kvinnan på att det ska betraktas som ringa brott.