Kommunen vill anlägga en brygga

Kyrkhult Artikeln publicerades

Inom ramarna för det pågående KOM-projektet vill Olofströms kommun utveckla kulturmiljön i Tulseboda Brunnspark. Nu har de lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens för att kunna bygga en brygga med paviljong.

KOM är en förkortning för Kultur-Odling-Mat. Ett kultur och utvecklingsprojekt som bland annat innefattar utveckling av kulturmiljön i Tulseboda Brunn.

Där vill kommunen nu anlägga en brygga med paviljong samt en grillplats, något de nu lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens.

– Vi har börjat där, säger projektledare Daniel Ottosson. Det innebär att vi inte gjort någon kostnadskalkyl för det projektet ännu och ej heller sökt bygglov innan vi vet om vi får dispensen beviljad.

Paviljongen och grillplatsen ingår i styrgruppens framtagna gestaltningsplan för området, som även innefattar en ny entréträdgård, ny parkering och nya grönytor. I planen finns även att öppna upp promenadstigar i området.

– Om allt går som det ska så hoppas vi ha parkområdets grönytor klara till 1 maj, säger Daniel Ottosson. Vi hoppas kunna påbörja bygget av bryggan och paviljongen framåt hösten 2018, men det kan också dröja fram till våren året därpå.