Grönt ljus för bryggbygge vid Tulseboda

Kyrkhult Artikeln publicerades
 Pirjo Veteli (S), byggnadsnämndens ordförande.
Foto: Jonas Gustafsson
Pirjo Veteli (S), byggnadsnämndens ordförande.

Efter att länsstyrelsen inte ens velat pröva frågan om strandskydd så är allt klart för Tulseboda Brunn som vill anlägga en brygga.

Det är inom ramen för KOM-projektet (Kultur, Odling, Mat) som Olofströms kommun i december ansökte om strandskyddsdispens för att anlägga en brygga med paviljong vid Södersjön.

– Vi är väldigt glada att länsstyrelsen inte ens prövar strandskyddsfrågan, säger Pirjo Veteli (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Går allt enligt tidsplanen så hoppas kommunen ha parkområdets grönytor klara till 1 maj. Bygget av bryggan och paviljongen ska påbörjas under hösten 2018. För ett par veckor sedan blev finansieringen klar då Jordbruksverket gav tummen upp till projektet och beviljade 1,3 miljoner kronor.