Funktionshindrad fick vänta 23 månader

Karlskrona Artikeln publicerades

JO- Justitieombudsmannen - riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Olofström. Det sker efter hanteringen av en ansökan om stöd från en funktionsnedsatt man i kommunen.

Han hade tidigare haft tidsbegränsad personlig assistans, som i första hand skötts av mannens mamma, men anmälaren och mannens nya ombud menar att det funnits oklarheter vilka beslut som faktiskt tagits. Mannen ville anlita en privat assistensordnare efter missnöje med kommunens stöd. Ett privat vårdbolag trädde in som mannens ombud. Han önskade sig samtidigt en utökning av sin personliga assistens eftersom hans hälsa med tiden blivit försämrad.

Det ledde till en nästan två år växling av mejl och förfrågningar i bägge riktningar och först efter 23 månader kom kommunens avslag på ansökan om personlig assistens.

Vårdbolaget gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen och menade dels att mannen och hans ombud inte fått de handlingar som begärts ut och att ärendet dessutom tagit orimligt lång tid. Han hade under den här tiden ”varit tvungen att leva i osäkerhet och även inte haft möjlighet att få sin rätt till personlig assistens prövad”

Kommunen medgav i sitt svar att det funnits brister i hanteringen, men påpekade samtidigt att mannen inte varit utan personlig assistens under tiden. Avslaget på den nya ansökan stödde sig, menade kommunen, på att läkarutlåtande inte inkommit från mannen om att hans hälsa försämrats och som ett styrkande av att han tillhörde en personkrets ( en av tre kategorier funktionsnedsatta som enligt särskilda bedömningsgrunder anses ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.)

Justitieombudsmannen - som är en myndighet som ska hjälpa allmänheten i en granskning av andra myndigheter - slår fast att hanteringen av ärendet tagit för lång tid både i handläggning, i beslut och i utlämnandet av allmänna handlingar. Kritiken betecknas som allvarlig.

"Vad som kommit fram i övrigt ger inte anledning till något uttalande eller någon ytterligare åtgärd från min sida, skriver justitieombudsman Thomas Norling avslutningsvis.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.