Fler barn börjar i förskoleklass

Olofström Artikeln publicerades

Olofströms kommun räknar med att 16o barn kommer att börja i förskoleklass till hösten. Efter budgetsvårigheterna förra året så görs nu månadsuppföljningar på hur barnkullar och elever utvecklar sig i kommunen.

För ett par år sedan var det ungefär 100 barn som började i förskoleklass på hösten, vilket gör höstens prognos till en sextioprocentig ökning. Utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden vill ha koll på hur barnsiffrorna förändrar sig.

– Vi vill ha lite koll och framförhållning och följer upp det här månad till månad. Vi jobbar med att tidigt få indikationer på vad som händer, för vi kan inte gå in i 2019 med minus, säger utbildningsnämndens ordförande Michael Henriksson (S).

Antalet asylsökande i Olofströms kommun har minskat, vilket också gör att förvaltningen får lättare att beräkna barnkullar.

– Vi har inte nyanlända elever, utan nya elever, och det är vår vardag. Det är slut med akutlösningar, för nu är de en del av verksamheten, förklarar förvaltningschef Ingegerd Carlsson.