Nyheter

Marinen samlar sig för framtidens försvar

Karlskrona Artikeln publicerades
Marintaktiska chefen Anders Olovsson, Sjöstridsskolan chef Magnus Jönsson och marinchefen Jens Nykvist var på plats i Karlskrona.
Foto: Staffan Lindbom
Marintaktiska chefen Anders Olovsson, Sjöstridsskolan chef Magnus Jönsson och marinchefen Jens Nykvist var på plats i Karlskrona.

Marinen har fått upp ångan, satsar för fullt och räknar med att fylla alla sina vakanser. En gråzonsproblematik mellan krig och fred står samtidigt på agendan när 1 600 sjömilitärer och andra är församlade i Karlskrona.

– Det är ett bra tillfälle att samla alla från utbildningsplatser, fartygen och utifrån terrängen för den senaste informationen, tyckte marinchefen konteramiral Jens Nykvist.

Inte minst med tanke på Sveriges beroende av import (och export) och alla de 2 500 - 3 000 fartyg som konstant rör sig ute på Östersjön betonade han vikten av marinens närvaro.

– Vi ska kunna följa vad som händer därute och utgöra en tröskeleffekt som gör att en motståndare tänker sig för två gånger. Och det ska göras med kvalificerade resurser som vi också har, menade han.

Men han stack inte under stol med att frågan om nya ytstridsfartyg är högaktuell.

– Den håller inte på att rinna ut i sanden, men det finns behov av snabba beslut. De uppgifter som är satta av politikerna löser vi, sa han.

Anders Olovsson, marintaktisk chef, ville samtidigt trycka på Marinens förmåga att snabbt gå över från ett läge till ett annat.

– Vi är duktiga att med samma metoder och samma personal, möjligtvis några fler, omedelbart växla över från övning till insats.

Hittar ni personal och får marinen behålla den?

– Vi har inga problem med rekryteringen. Visst finns det ett flöde, men inga jättestora avhopp, menade Magnus Jönsson, chef på Sjöstridsskolan som stod bakom Marinstridsdagarna årgång 2018.

– Vi har ju sagt att vi inte just nu har behov av pliktpersonal. Men i januari har vi tagit in ett 40-tal till amfibieregementet. Hur det kommer att se ut i framtiden är svårt att säga, tillade Jens Nykvist.

Skyddsvakter kretsade hela tiden utanför och inne i byggnaden.
Foto: Staffan Lindbom
Skyddsvakter kretsade hela tiden utanför och inne i byggnaden.

Fakta

Marinstridsdagarna

Under tre dagar är marinens officerare och andra medarbetare knutna till Försvarsmakten samlade för Marinstridsdagarna som genomförs för nionde gången. De äger rum i Karlskrona fram till torsdags med viss upprepning på Berga under fredagen för personal som inte kunnat resa till Blekinge.

De knappt 1 600 deltagarna kommer från Försvarsmakten FOI(Totalförsvarets forskningsinstitut) FMV (Försvarets materielverk). Även polisen och andra som ingår i totalförsvaret är representerade. Samlingen som bland annat tar plats i konserthuset i Karlskrona bevakas av skyddsvakter från Marinbasens basskyddskompani.

Visa mer...