Nyheter

Advokat varnas

Blekinge Artikeln publicerades

En advokat i Blekinge varnas av Advokatsamfundet för att allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Advokaten företrädde en klient i en tvist med en mäklarfirma utanför Blekinge. Tvisten slutade med en dom som innebar att firman skulle utbetala ett kapitalbelopp jämte rättegångskostnader.

Firman juridiska ombud vände sig till Advokatsamfundet och menade att hon blivit hotad med stämning av Blekingeadvokaten om att bli personligt betalningsansvarig . Och att han osant hävdat att det lämnats ett löfte om att betala. Hon berättade vidare att hon enbart för sin klient räkning tidigare förklarat att någon betalning inte kunde ske förrän domen vunnit laga kraft - och att den dessutom skulle överklagas. Det gjordes också utan att hovrätten beviljade prövningstillstånd.

Advokaten i Blekinge menade i sin tur att det visst varit god advokatsed att göra klart för motparten vad han tänkte göra och att den hade gjort utfästelser beträffande betalning av belopp i väntan på överprövning.

Advokatsamfundets disciplinnämnd slår fast att delen i advokatens tidigare brev som riktar sig till mäklarfirmans ombud, med ett hot om ett yrkande om solidarisk betalningsskyldighet saknar grund. Något löfte om personlig betalningsutfästelse från ombudet kan nämnden inte heller hitta i hennes brev.

Advokaten i Blekinge tilldelas en varning.