Välfärdssamhället förutsätter skyldigheter

Ledare Artikeln publicerades
Kjell Persson, näringslivschef i Olofströms kommun, säger att arbetsförmedlingen inte lyckades få någon av de 4500 arbetslösa i västra Blekinge att gå en industrikurs som skulle leda jobb.
Foto:Kristina Olsson
Kjell Persson, näringslivschef i Olofströms kommun, säger att arbetsförmedlingen inte lyckades få någon av de 4500 arbetslösa i västra Blekinge att gå en industrikurs som skulle leda jobb.

Industrierna i Olofström skriker efter arbetskraft. Samtidigt lyckades inte Arbetsförmedlingen få någon av de 4 500 arbetssökande i västra Blekinge att gå en industrikurs som skulle leda till jobb, enligt näringslivschefen i Olofströms kommun. Förväntningarna på de arbetssökande måste bli högre.

Näringslivschefen i Olofströms kommun Kjell Persson är ordentligt irriterad och uppretad. För samtidigt som industrin i Olofström skriker efter arbetskraft kunde inte Arbetsförmedlingen få någon att gå en industrikurs som, enligt Persson, skulle leda direkt till jobb.

Det konkreta exemplet som Kjell Persson lyfter fram handlar om en industri i Olofström som har jobb för 13 lackerare och en industrikurs i Malmö som erbjuds via Arbetsförmedlingen: "Det rör sig om lackeringsjobb. Och det borde gå hur smidigt som helst. Men nej. Arbetsförmedlingen kunde inte anvisa en enda person (till utbildningen). Detta är inte klokt", sa Persson i fredagens BLT (9 december).

Om Perssons exempel är anekdotiskt eller illustrativt ska vara osagt. Oavsett vad är det provocerande. Särskilt när matchningsproblematiken är ett av de största hindren för att få ned arbetslösheten i Blekinge, som ledarsidan skrev om tidigare i veckan (7 december).

Nämnas kan att liknande exempel har framträtt i Peter Kadhammars mycket uppmärksammade och läsvärda artikelserie "Jakten på arbetskraften" i Aftonbladet. I den artikelserien framträder flera arbetsgivare som erbjuder jobb som inte kräver särskilda formella förkunskaper, jobb som ingen vill ha.

Behöver Arbetsförmedlingen, socialtjänst och a-kassorna ställa tuffare krav?

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson är en av de som på senare tid odelat svarat ja på den frågan. Han och Liberalerna har krävt tuffare tag från Arbetsförmedlingens, socialtjänstens och a-kassornas sida.

Ett förslag från Liberalerna är att den arbetssökande som genom att tacka nej till praktik eller arbetsmarknadspolitiskt program och därmed självmant förlängt sin arbetslöshet ska förlora arbetslöshetsersättningen i 15 dagar. Händer det en andra gång ska rätten till a-kassa dras in helt.

I dag är det först vid det fjärde tillfället som en arbetssökande helt blir av med a-kassan om han eller hon avsiktligt agerar så att den egna arbetslösheten förlängs. Det handlar alltså inte om ett helt nytt förslag utan om en regelskärpning.

Ett annat förslag från L är att kommunerna ska vara skyldiga att ställa motprestationskrav på den som får försörjningsstöd för arbetslöshet, exempelvis praktik eller utbildning. Den möjligheten erbjuder redan socialtjänstlagen men många kommuner använder inte detta.

Att ställa krav och ha höga förväntningar på de arbetssökande står inte i strid med arbetslöshetsersättningens och välfärdsamhällets grundtanke: att samhället hjälper den som är arbetslös men i gengäld kräver att han eller hon gör sitt yttersta för att få jobb.

Välfärdsstaten handlar inte enbart om rättigheter utan i lika hög grad om skyldigheter.