Skål för socialutskottet

Ledare Artikeln publicerades
Vinskörd på Stora Boråkra.
Foto: Thomas Persson
Vinskörd på Stora Boråkra.

Riksdagens socialutskott tog i veckan ställning för att gårdsförsäljning av öl och vin bör tillåtas i Sverige - under förutsättning att det inte hotar Systembolagets detaljhandelsmonopol. Att Finland utökat möjligheterna för gårdsförsäljning pekar på att det är möjligt.

I veckan tog en majoritet av ledamöterna i riksdagens socialutskott ställning för att ”regeringen, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning”. Formuleringen utgjordes av en kompromiss mellan allianspartierna som sedan fick stöd av Sverigedemokraterna.

En majoritet i socialutskottet säger därmed ja till gårdsförsäljning under förutsättning att det går att kombinera med ett fortsatt detaljhandelsmonopol.

Att de två kan stå i motsats till varandra beror på EU-rätten. Om Systembolagets detaljhandelsmonopol finns kvar samtidigt som gårdsförsäljning tillåts, hävdar vissa, kan detta vara diskriminerande för öl- och vinproducenter i andra länder. Om EU-domstolen skulle finna att så vore fallet skulle det kunna innebära ett hot mot ett fortsatt detaljhandelsmonopol för Systembolaget.

Detta ska givetvis inte negligeras. Särskilt inte när en överväldigande majoritet i riksdagen vill ha kvar Systembolaget. Men lagstiftningen och utvecklingen i vårt östra grannland Finland pekar på att det borde gå att kombinera gårdsförsäljning med ett fortsatt detaljhandelsmonopol för Systembolaget.

I Finland har det sedan länge varit tillåtet för producenter av vissa alkoholhaltiga drycker att sälja dessa direkt till kund utan att det har hotat Systembolagets motsvarighet, Alkos, detaljhandelsmonopol. I slutet av förra året utvidgade Finland dessutom möjligheterna för små tillverkare av hantverksöl, med en alkoholhalt upp till högst 12 procent, att sälja sina produkter direkt till kund (YLE den 27 december 2017). Denna lagstiftning trädde i kraft den 1 januari i år. Och trots den finska liberaliseringen har inte EU ifrågasatt Alko.

Om en typ av gårdsförsäljning har kunnat finnas i Finland sedan 1995 och dessutom nyligen utvidgats borde detsamma också vara möjligt i Sverige.

Att tillåta gårdsförsäljning är en viktig fråga inte minst för landsbygdens företagare. För små producenter av vin och öl skulle egen försäljning direkt till kund kunna öka intäkterna vilket i förlängningen innebär ökad sysselsättning.

Gårdsförsäljning skulle också bidra till att småskaliga producenter av hantverksmässigt framställda alkoholdrycker blev attraktivare som besöksmål för turister. Här återfinns säkert den största potentialen när det gäller gårdsförsäljning. Intresset för mat och dryck blir bara större och större och det finns en stor potential bland de småskaliga producenterna att bli än attraktivare som besöksmål om de fick möjligheten att sälja sina produkter på plats och ställe.

Alliansens initiativ och socialutskottets ställningstagande är positiva besked för landsbygden. Och om viljan finns kan Systembolagets detaljhandelsmonopol kombineras med tillåten gårdsförsäljning. Det visar Finland.