Önsketänkande i budgeten

Ledare Artikeln publicerades
Två dagar efter oppositionen presenterade landstingets majoritet sin budget under onsdagen. Från vänster: Kalle Sandström (S), Thomas Nihlén (MP) och Erik Ohlson (V).
Två dagar efter oppositionen presenterade landstingets majoritet sin budget under onsdagen. Från vänster: Kalle Sandström (S), Thomas Nihlén (MP) och Erik Ohlson (V).

Den rödgröna majoriteten i landstinget har presenterat sin budget. Man vill, liksom oppositionen, minska hyrläkarberoendet. Men i dagsläget tyder inget på att det kommer att lyckas. Tvärtom visar SKL:s siffror på ökade utgifter för hyrpersonal. Den rödgröna landstingsbudgeten bygger på önsketänkande och statsbidrag.

Enlig SKL (Sveriges kommuner och landsting) är det främst kostnaden för inhyrda sjuksköterskor som har ökat kostnaderna under 2017. Blekinge är inget undantag - även här ökar utgifterna för hyrpersonal. 2017 beräknas det kosta 130 miljoner.

Majoriteten ser framför sig att man ska minska kostnaderna för detta med 40 miljoner 2018. Detta ska ske genom rekrytring av fler ST-läkare (10 stycken) samt ge förutsättningar för fler AT-läkare och utbildning av specialistsjuksköterskor. 20 miljoner ska avsättas under 2018 för ”god personalrekrytering”. Men hur detta faller ut i praktiken är det naturligtvis ingen som vet.

Kalle Sandström (S), Erik Ohlson (V) och Thomas Nihlén (MP) talar om ett besvärligt kostnadsläge 2018. Kostnadsökningarna (läkemedlen, att patienterna blir äldre och köpt vård, exempelvis) beräknas öka mer än skatteintäkterna.

Sandström säger sig dock vara nöjd med Löfvens mer omfattande utdelande av statsbidrag. Fem miljarder kronor ska landstingen få under 2018.

Man kan säga att det är statsbidragen som räddar Sandströms budget.

Nuförtiden delas statsbidragen ut, utan krav på motprestation. Pengar kommer alltså uppifrån utan att landstingsledningarna egentligen behöver förbättra sig strukturellt. Under de förutsättningarna är det lätt att förstå varför köerna växer och orsakar enorm frustration ute i patientledet.

Men åtgärder för att beta av köerna saknas i Sandströms budget. Allianspartierna har åtminstone tankar på att man skulle kunna ha ett belöningssystem byggt på resultat inom landstinget.

Åren framöver ser majoriteten resultatbudgetar som går på plus: 32 miljoner 2019 och cirka 52 miljoner kronor 2020. Med kännedom om landstingets hittillsvarande ekonomiska historia och hur kostnadsökningarna slår, får man nog ta de planerna med både en och två säckar salt.