Olika vårdavgifter bidrar till ett "vi" och "dem"

Ledare Artikeln publicerades
Att alla ska få lika vård är en bra princip. Då borde också alla betala samma avgift.
Foto:HENRIK MONTGOMERY / TT
Att alla ska få lika vård är en bra princip. Då borde också alla betala samma avgift.

Nytt år innebär nya, högre patientavgifter i sjukvården. Medan landstinget bestämmer nivån för gemene blekingebo styr regeringen över vad asylsökande och papperslösa ska betala, vilket är betydligt mindre. Att asylsökande får billigare vård är för det första inte rättvist och riskerar för det andra att leda till onödiga motsättningar i samhället.

Asylsökande har rätt till “vård som inte kan anstå”. Vilken vård det är avgörs av vårdgivaren, men patientavgifterna regleras i Förordning 1994:362 från Justitiedepartementet.

Ett akutbesök hos tandläkare ska kosta 50 kronor, liksom läkarbesök i både primär- och specialistvård. Alla vårddygn är gratis, läkemedel får högst gå på 50 kronor och en sjukresa 40 kronor.

I jämförelse betalar en blekingebo minst 365 kronor för en akut tandläkarundersökning (beroende på åtgärder betydligt mer), 150 kronor för läkarbedömning på vårdcentral och 300 kronor för specialistläkarbesök.

Ett vårddygn går på 50-100 kronor, få läkemedelsuttag kommer under femtiolappen och en sjukresa kostar 60 kronor.

Dessutom skiljer sig högkostnadsskyddet: 400 kronor för asylsökande, 1 100 kronor för andra. De asylsökandes dagersättning har visserligen inte höjts på många år - men detsamma gäller vårdavgifterna. För läkarbesök har de inte ändrats sedan 1996.

I sammanhanget ska nämnas att de allmänna patientavgifterna inte heller har stigit i takt med den övriga kostnadsutvecklingen, vilket gör att vården belastas med folks småkrämpor.

Egenavgifterna borde höjas generellt, men först och främst borde de vara samma för alla.

Lika avgifter sänder en viktig signal: Sverige är ett land där alla behandlas lika, oavsett ursprung.

De lägre avgifterna för asylsökande skapar knappast vårdkaos, vilket Sverigedemokraterna hävdar, men det legitimerar inte att nuvarande skillnader behålls. Positiv särbehandling av asylsökande är lika illa som negativ.

Såväl Centerpartiet som Moderaterna har föreslagit att invandrare ska kvalificera sig till välfärden. Då kan de inte vara för att sjukvården är mer förmånlig för asylsökande i de fall då de har rätt till samma vård som svenska medborgare.

Det borde vara lätt att få migrations- och justitieminister Morgan Johansson att ändra systemet. Är inte regeringen för likabehandling?

Att alla människor, oavsett ursprung, ska få lika vård är en bra princip. Då borde också alla betala samma avgift för den vård som är samma för asylsökande och andra.

I den mån avvikelser ska göras bör de baseras på faktorer som inkomst eller ålder – inte ursprung.

Personer med försörjningsstöd kan i praktiken få lägre kostnader för sjukvård eftersom socialtjänsten i bland bekostar egenavgifter. Man kan diskutera hur försörjningsstödet är utformat, men principen är att den som inte har några pengar får stöd för det nödvändiga. De lägre avgifterna för asylsökande baseras dock på något annat än tjocklek på plånboken: ursprung.

Olika vårdavgifter bidrar till ett “vi och dem”-tänkande i ett Sverige som behöver sammansvetsas.

För rättvisans skull bör skillnaderna slopas.

Fakta

Kajsa Dovstad

Kajsa Dovstad är uppväxt i Karlskrona, liberal, och studerar till läkare i Uppsala.

Visa mer...