När inte S kan sätta gränser för sitt spelmissbruk borde riksdagen göra det

Ledare Artikeln publicerades
Förbudet mot att sälja lotter på kredit borde gälla även Socialdemokraternas lotteriverksamhet.
Foto: Jessica Gow/TT
Förbudet mot att sälja lotter på kredit borde gälla även Socialdemokraternas lotteriverksamhet.

De gynnsamma undantagen för Socialdemokraternas lotteriverksamhet finns kvar i den spelproposition som regeringen överlämnade till riksdagen i början av veckan. När inte S kan sätta gränser för sitt spelmissbruk borde riksdagen göra det.

I september förra året avslöjade Dagens Nyheter att Kombi-lotterier, ägt av Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund SSU, sålt lotter på kredit och att över 8 000 svenskar hamnat hos Kronofogden på grund av obetalda spelskulder till S-lotteriet (DN 4 september 2017). P4 Blekinge berättade några dagar senare att 128 Blekingebor har hamnat hos kronofogden efter att ha köpt lotter på kredit i Socialdemokraternas lotteri (SR den 10 september 2017).

Att så överhuvudtaget kunde hända överraskade många eftersom det råder förbud mot spel på kredit enligt svensk lagstiftning. Men som nyhetsrapporteringen då kunde berätta finns undantag mot kreditförbudet för så kallade rikslotterier där vinsten går till allmännyttiga ändamål, dit S-lotterierna räknas.

I riksdagen väckte kryphålet reaktioner. Både miljöpartisten Rasmus Ling och moderaren Edward Riedl (M) motionerade om att all lotteriförsäljning på kredit skulle förbjudas. Moderaten Maria Malmer Stenergard interpellerade civilminister Ardalan Shekarabi (S) om han ansåg att undantaget skulle slopas. Svaret hon då fick från civiliministern var att frågan behandlades i översynen av den svenska spelregleringen.

Även BLT:s ledarsida har flera gånger tagit upp frågan sedan skandalen uppdagades och med intresse följt översynen av spelmarknaden. Och i förra veckan överlämnade regeringen slutligen propositionen ”En omreglerad spelmarknad” till riksdagen.

Dessvärre innebär propositionen inte att undantaget, som ger bland annat Socialdemokraternas eget lotteri möjlighet att sälja lotter på kredit, ska tas bort. I propositionen står det att ”Spelmyndigheten ska för lotter för viss tid få medge undantag från förbudet (kreditförbudet, red anm), om lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål”.

Av propositionen framgår också att regeringens förslag går emot både Spelberoendes Riksförbund som vill att spel på kredit och faktura ska förbjudas helt och att Konsumentverket inte anser att prenumerationslotterier bör ha något undantag från kreditförbudet.

Att civilministern och regeringen går emot både Spelberoendes Riksförbund och Konsumentverket i fråga om att slopa undantaget från kreditförbudet borde inte förvåna någon.

Spelbranschen är en mycket lukrativ affärsverksamhet för S. Under de senaste tio åren har partiet fått över 500 miljoner kronor av vinsten från spelverksamheten. 2016 motsvarade lotterierna en tredjedel av partiets egna intäkter vid sidan av statsbidragen. För ungdomsförbundet SSU står lotterierna för mer än 90 procent av intäkterna (DN den 4 september 2017).

De stora intäkterna från spelverksamheterna grumlar uppenbarligen Socialdemokraternas omdöme. När inte S kan sätta gränser för sitt spelmissbruk borde riksdagen göra det. Se till att kreditförbudet gäller all lotteriförsäljning.