"Mandatperiodens viktigaste beslut", en besvikelse

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Maja Suslin/TT

Regeringens studiestartsstöd en flopp.

Sedan i somras finns ett nytt studiestöd, studiestartsstödet. Det riktar sig till långtidsarbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens. Stödet är ett bidrag om 8512 kronor per månad för heltidsstudier (CSN).

I samband med att studiestartsstödet röstades igenom i riksdagen sa gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S) att det var "ett av mandatperiodens viktigaste beslut".

Bakgrunden till reformen är det välbekanta matchningsproblemet på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns många arbetslösa råder det stor arbetsbrist inom vissa sektorer.

De arbetslösa har helt enkelt inte den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. I många fall rör det sig om nyanlända som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Och ett generöst studiebidrag från samhällets sida ska komma till rätta med problematiken, är det tänkt.

Tidningen Dagens Samhälle rapporterar nu om ett, minst sagt, ljummet mottagande av reformen. Till Hittills i år har bara några hundra ansökningar inkommit till CSN. 271 ansökningar har beviljats, 88 har avslagits och omkring 100 väntar på handläggning (Dagens Samhälle den 28 september). En bra bit ifrån regeringens målsättning att 15 000–20 000 personer ska rekryteras till studier via det nya studiebidraget när reformen är fullt utbyggd.

Reformer tar alltid tid att implementera. Kanske ser statistiken radikalt annorlunda ut om ett tag. Det vore glädjande.

Eller så blir det nya studiestartsbidragen ännu en påminnelse om att problemen på svensk arbetsmarknad inte är så lättlösta som S vill ge sken av.

Visst är det helt rätt att erbjuda utbildning. Men det behövs också reformer som skapar fler enkla jobb, alltså jobb som kan utföras utan formella meriter. Vissas väg från långtidsarbetslöshet till anställning går säkert via utbildning. För andra långtidsarbetslösa behöver arbetsmarknaden i stället förändras.

I sitt Almedalstal i somras sa Magdalena Andersson (S) att det är de som kommer hit som ska anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden - inte arbetsmarknaden som ska förändras. Det är en uppfattning man kan ha. Lite talar för att det fungerar.