Kommunala bostäder är en socialistisk kvarleva

Ledare Artikeln publicerades
Sälj!
Foto:Dan Hansson / SvD / TT
Sälj!

Ronneby beslutade i början av februari att sälja 430 lägenheter i sitt bostadsbestånd. Karlskrona har öppnat för det. Det är bra - då kan man lägga sina pengar på skola, vård och omsorg i stället.

Det råder många konstigheter på hyresmarknaden. Konstigheter som är kvarlevor av ett socialistiskt system där allt skulle bestämmas centralt. Till dessa saker hör hyresregleringen, som sätter effektiva käppar i hjulen för ruljangsen i flyttkedjorna.

Ett annat exempel är den så kallade hyressättningsavgiften – en tvångsavgift.

Hyressättningsavgiften går till Hyresgästföreningen. Denna har rätt att ta ut ett belopp per lägenhet och månad – oavsett om ägaren är med i föreningen eller ej – för att hyresgästföreningen förhandlar kollektivt om hyran. Avgiften uppgår till ca 150 kronor per lägenhet och år, eller 12 kronor i månaden, 2014.

I onsdagens Dagens Nyheter kunde man läsa om en annan konstighet.

När ett kommunalt bostadsbolag ska ha lån, går kommunen gå i borgen. Räntan blir lägre än den normalt skulle vara, eftersom säkerheten (skattebetalarna) står bakom.

Men detta strider mot konkurrenslagen i EU. Den säger att kommunerna inte få gynna enskilda bolag, vilket är helt rätt och riktigt.

För att väga upp, tas en avgift ut av bostadsbolagen. Det går dels ut över hyresgästerna i form av högre hyror. Men dels går pengarna tillbaka till kommunen, vilket inte är tillåtet. Kommuner får inte ägna sig åt så kallad otillåten värdeöverföring.

Varför ska kommunerna hålla på med det här överhuvudtaget? I dessa tider när skatteunderlaget successivt minskar blir kommunerna tvingade att se över sina utgifter, och ägna sig åt kärnuppgifterna i stället. Idén att kommuner ska äga bostäder är en kvarleva från ett socialistiskt system. Allmännyttan borde säljas ut i sin helhet.

Just nu råder det bostadsbrist i alla länets kommuner. Det finns alltså privata investerare som mer än gärna skulle kunna tänka sig att köpa äldre hyreshus och renovera. Det skulle ge mer fart på byggandet i landet, fler jobb, och därmed en starkare ekonomi.

För det andra skulle kommunerna bli av med bostadsbolag som utgör en belastning. Det finns skräckexempel när detta helt har gått överstyr.

Byggebo, till exempel, i Oskarshamn, där kommunen mellan millennieskiftet och 2013 tillförde det kommunala bostadsbolaget 510 miljoner. En konkurs kostar kommunen en miljard kronor, enligt tidningen Barometern 2014.

Grattis till alla skattebetalare - eller kanske inte.

Sälj de kommunala bostadsbolagen. Satsa på det som är viktigt i stället.