Hellre kontanter än konfiskering

Ledare Artikeln publicerades
Var rädd om kontanterna. När alla våra pengar finns elektroniskt kan de lätt försvinna.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Var rädd om kontanterna. När alla våra pengar finns elektroniskt kan de lätt försvinna.

De som argumenterar för kontantfria samhällen vill ofta komma åt dina pengar.

På ett antal krogar i Karlskrona kommer man snart inte längre att kunna betala med kontanter. Beslutet är logiskt ur affärssynpunkt. Allt färre betalar kontant, hanteringen har blivit alltmer kostsam och till det kommer risken för stölder. Trenden är påtaglig. Två tredjedelar av Sveriges handlare tror att de kommer att sluta hantera kontanter före 2030.

Många är förtjusta i denna utveckling och röster höjs för att avskaffa kontanterna (sånär som på småpengar). De teknokratiska argumenten från ekonomer som Kenneth Rogoff borde dock få fler att reagera.

Ett argument är att den organiserade brottsligheten använder kontanter. Det stämmer, inte minst de högst värderade sedlarna, som svenska tusenlappar och amerikanska hundradollarsedlar, cirkulerar främst i den svarta ekonomin. Men skulle man komma åt den svarta ekonomin genom begränsad kontanthantering? I så fall borde vi ha upplevt en dramatisk minskning i Sverige på senare år. Ökade kortbedrägerier och identitetskapningar (anmälda bedrägerier har mer än tredubblats på tio år) tyder tvärtom på att brottslingar redan flyttat till den digitala miljön.

Kontanterna är inte problemet, och att minska kontanthanteringen är inte lösningen. I ett välordnat samhälle som Tyskland sker fortfarande 79 procent av de ekonomiska transaktionerna med kontanter, trots det rapporterades nyligen om att den svarta jobbsektorn minskat där.

Ekonomernas huvudargument rör den nuvarande penningpolitiken med negativa räntor. Här blir det intressant. Avsikten med att avskaffa kontanter i stora valörer är att våra besparingar då enkelt kan konfiskeras. Att årligen minska tillgångarna på våra konton med några procent blir en rent administrativ process när alla våra pengar finns hos banken.

Det som i dag hindrar mer extrema negativa räntor är att människor har rätt att ta ut sina besparingar kontant, och kontanter behåller åtminstone sitt värde. I Schweiz, som gått längst med negativa räntor, har en bank vägrat att betala ut stora belopp i kontanter till en kund, med hänvisning till de penningpolitiska målen. Så lättvindigt sätts gällande lag och grundläggande äganderätt ur spel.

Rogoff försvarar ingreppet med att även inflation urholkar värdet på våra tillgångar. Sant, men det är talande att teknokraterna aldrig bekymrade sig om kontanter i höginflationssamhället då de förlorade i värde. Deras tankevärld utgår från en omsorg om staten och bankerna.

För den som vill värna enskilda människor och deras förvärvade tillgångar blir det tvärtom viktigt att inte avskaffa kontanterna. Till detta kommer att kontanter är tillgängliga för alla, håller transaktioner privata och att en kontantekonomi är betydligt svårare att slå ut i händelse av krig och konflikter.

Butiker måste självklart få bestämma själva hur de vill göra med kontanthanteringen. Ytterst är det upp till var och en av oss. Använder vi kontanter så kommer butiker att ta emot dem, annars inte. Vi bör därför vara medvetna om riskerna med att sluta använda kontanter.